1.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺธธมฺมปทปลาย)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “1.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฺกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺธธมฺมปทปลาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17540.