ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยสมัยอยุธยา เรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง

Files

Citation

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยสมัยอยุธยา เรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17515.