เยี่ยมศูนย์ภาคีรอบโลก 2508 จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพิสมัย ดิศกุล ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

Files

Citation

พูนพิสมัย ดิศกุล, ม.จ.หญิง, “เยี่ยมศูนย์ภาคีรอบโลก 2508 จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพิสมัย ดิศกุล ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17505.