เพลงเกล็ดและเพลงตับ สำหรับร้องเข้ามโหรีปี่พาทย์

Files

Citation

แฉล้ม กุญชร, “เพลงเกล็ดและเพลงตับ สำหรับร้องเข้ามโหรีปี่พาทย์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17333.