สรีกรุง ปีที่ 23 ฉะบับที่ 5044 วันอาทิจที่ 2 สิงหาคม ปี พ.ส. 2485

Files

Citation

สรีกรุง, “สรีกรุง ปีที่ 23 ฉะบับที่ 5044 วันอาทิจที่ 2 สิงหาคม ปี พ.ส. 2485,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17317.