179. โสตพฺพมาลินี (พฺรโสตพฺพมาลินี)

Files

Citation

เรื่องที่ 180 พระอรุนุทธาจารย์ เป็นผู้เเต่ง สีกากี๋ เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2460 (ร.6), “179. โสตพฺพมาลินี (พฺรโสตพฺพมาลินี),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17305.