169. มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสฺนตรชาดก) ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺกฐา (พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎก วฺนนปเวตกณฺฑํ_กุมารปพฺพ)

Files

Citation

เรื่องที่ 169 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “169. มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสฺนตรชาดก) ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺกฐา (พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎก วฺนนปเวตกณฺฑํ_กุมารปพฺพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17303.