167. มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาตก) ชาตกฏฺกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมหาเวสฺสนฺตรชาฎก หิมวนฺตวณฺณนา_นครกัณฑ)

Files

Citation

เรื่องที่ 167 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง จีนยา อำเเดงปุ้ย เป็นผู้สร้าง, “167. มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาตก) ชาตกฏฺกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมหาเวสฺสนฺตรชาฎก หิมวนฺตวณฺณนา_นครกัณฑ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17302.