166.ปฐมสมฺโพธิ (วิตถาร) (พระปฐมสมฺโพธิปริจฺเฉท_พระปฐมสมฺโพธิ_อุรุเวลคมนปริวตฺตปริจฺเฉท)

Files

Citation

พระกิม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดใหญ่สุวรรณาราม รวม 100 ชื่อ เป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.2463 (ร.6), “166.ปฐมสมฺโพธิ (วิตถาร) (พระปฐมสมฺโพธิปริจฺเฉท_พระปฐมสมฺโพธิ_อุรุเวลคมนปริวตฺตปริจฺเฉท),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17301.