160. มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย (พฺรมหาเวสฺสนตรชาฏฺกคาถาพัน)

Files

Citation

เรื่องที่ 160 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, เรื่องที่ 161 พระสมห์ ผู้สร้าง, and เรื่อง 162 พระเหนือ ,พระพัก , ผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ.2464 (ร.6), “160. มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย (พฺรมหาเวสฺสนตรชาฏฺกคาถาพัน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17300.