155. สารสงฺคห (พระสารตฺถสงฺคห)

Files

Citation

เรื่องที่ 155 พระนันทาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, เรื่องที่ 158 พระอรนุทธาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, and เรื่องที่ 159 นายติส . นางคุ้ม , ลูกตึ๋ง เป็นผู้สร้าง, “155. สารสงฺคห (พระสารตฺถสงฺคห),” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17299.