153.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฐกถา ขุททกนิกายฏฺฐกถา (พรธมฺมปทฏฺฐกถาขั้นต้นแปลร้อย)

Files

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “153.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฎฐกถา ขุททกนิกายฏฺฐกถา (พรธมฺมปทฏฺฐกถาขั้นต้นแปลร้อย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17297.