152. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรภิธมฺมตฺถ_สงฺคิณีคัมภีต้นแต่งตามปรฺสงค_พฺรสมตฺถ_มหาปฏฺฐาน)

Files

Citation

เรื่องที่ 152 เเม่สุ่น สร้างเมื่อ พ.ศ.2408 (ร.4), “152. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรภิธมฺมตฺถ_สงฺคิณีคัมภีต้นแต่งตามปรฺสงค_พฺรสมตฺถ_มหาปฏฺฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17296.