150.โพชฺฌงฺค (พระธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค_พระอุเปกฺขาสมโพชฺฌงฺค)

Files

Citation

เรื่องที่ 150 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, “150.โพชฺฌงฺค (พระธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค_พระอุเปกฺขาสมโพชฺฌงฺค),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17295.