149.มหานิปาตฺวณฺณนา (ทสชาติ) ชาตกฏฺฐกถา ขุททกนิกายฎฺกถา (พระมโหสถชาฏก)

Files

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ , “149.มหานิปาตฺวณฺณนา (ทสชาติ) ชาตกฏฺฐกถา ขุททกนิกายฎฺกถา (พระมโหสถชาฏก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17294.