138. ติโลกวินิจฺฉย (พรฺไตรโลกยวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้น 2)

Files

Citation

“138. ติโลกวินิจฺฉย (พรฺไตรโลกยวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้น 2),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17292.