129. ติโลกวินิจฺฉย (พฺรไตรโลกยวินิจเฉยกถา)

Files

Citation

เรื่องที่ 137 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “129. ติโลกวินิจฺฉย (พฺรไตรโลกยวินิจเฉยกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17291.