112. พุทฺธวํส (พฺรพุทธวงส์)

Files

Citation

เรื่องที่ 117 พระศิริมังคลาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “112. พุทฺธวํส (พฺรพุทธวงส์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 13, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17289.