104. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมฺกข)

Files

Citation

เรื่องที่ 104-107 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, “104. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมฺกข),” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17288.