98. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณ_พระสมนฺตมหาปฎฺฐานปกรณจาริตามประสงค์)

Files

Citation

-, “98. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณ_พระสมนฺตมหาปฎฺฐานปกรณจาริตามประสงค์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17286.