93. โลกนยชาตก (พฺรโลกนยเผท็จ)

Files

Citation

เรื่องที่ 93 เเม่หยวก , เเม่หุ่น , โยมง่วน , หนูยิน เป็นผู้สร้าง and เรื่องที่ 97 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้เเต่ง, “93. โลกนยชาตก (พฺรโลกนยเผท็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17285.