92.ปฐมสมฺโพธิ (วิตถาร) (พระปฐมสมโพธิ_ปริจฺเฉท_พระนิพพานสูตร)

Files

Citation

-, “92.ปฐมสมฺโพธิ (วิตถาร) (พระปฐมสมโพธิ_ปริจฺเฉท_พระนิพพานสูตร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17283.