88. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมกฺขแปล)

Files

Citation

เรื่องที่ 88 พระพุธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, “88. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พระปาฏิโมกฺขแปล),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17281.