80. กมฺมฎฺฐานกถา (กมมฎฐาน)

Files

Citation

เรื่องที่ 83 นางหวก , เล็กยี เป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2324 (สมัยกรุงธนบุรี) and เรื่องที่ 86 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, “80. กมฺมฎฺฐานกถา (กมมฎฐาน) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17279.