73. จุนฺทสูกริกสุตฺต (พฺรคาถาจุนฺทสุติตรีสูตร_จบบริบรรณ)

Files

Citation

เรื่องที่ 74 เเม่เทียม เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.2466 (ร.6) and เรื่องที่ 78 พระพรหมราชปัญญา เป็นผู้เเต่ง, “73. จุนฺทสูกริกสุตฺต (พฺรคาถาจุนฺทสุติตรีสูตร_จบบริบรรณ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17278.