68. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พฺรปาติโมกฺขปาริสุทธฺสีล_ปริปุณฺณนิฏฺฐิตา)

Files

Citation

เรื่องที่ 68 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เเต่ง, “68. ภิกฺขุปาติโมกฺข (พฺรปาติโมกฺขปาริสุทธฺสีล_ปริปุณฺณนิฏฺฐิตา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17277.