67. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณา_พระมหาปัฎฐาน)

Files

Citation

-, “67. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมสงฺคิณีปกรณา_พระมหาปัฎฐาน) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17276.