ภิกฺขุปาติโมกฺข พระปาฎิโมกฺข แปล

Citation

-, “ภิกฺขุปาติโมกฺข พระปาฎิโมกฺข แปล,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16729.