ปุพฺสิกฺขาวณฺนา (ปุพฺพสิกขา รตนสคฺค)

Files

Citation

-, “ปุพฺสิกฺขาวณฺนา (ปุพฺพสิกขา รตนสคฺค) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16726.