อุโปสถกมฺมกถา (พระอุโปสถกมฺมกถา)

Files

Citation

-, “อุโปสถกมฺมกถา (พระอุโปสถกมฺมกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16725.