สตฺตปปกรณาภิธรรม (พฺรอภิธมฺมํสงฺคีณีปรณเผจทแต่งตามปรสงฺค_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผทจผูก7จบ_ปริปุณ)

Files

Citation

-, “สตฺตปปกรณาภิธรรม (พฺรอภิธมฺมํสงฺคีณีปรณเผจทแต่งตามปรสงฺค_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผทจผูก7จบ_ปริปุณ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16721.