พาหุฎีกา (ฎีกาพาหุสหสฺสมภินิมมิ_ฏีกาพาหํนนฺโทปนนฺทภุชคํ)

Files

Citation

-, “พาหุฎีกา (ฎีกาพาหุสหสฺสมภินิมมิ_ฏีกาพาหํนนฺโทปนนฺทภุชคํ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16720.