มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนตรชาดก)

Files

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์, “มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนตรชาดก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16714.