ปุพฺพสิกฺขาวณฺณา (ปุพพสิกฺขาวณฺณนาโดยประสงค์)

Files

Citation

-, “ปุพฺพสิกฺขาวณฺณา (ปุพพสิกฺขาวณฺณนาโดยประสงค์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16710.