ปฐมสมพิ (วิตฺถาร) (พฺรปฐมสมฺโพธิราชาภิเสกปริจฺเฉท_พฺรปฐมสมฺโพธิปญฺจอนุตรธานกถาตึสปริจฺเฉท)

Files

Citation

-, “ปฐมสมพิ (วิตฺถาร) (พฺรปฐมสมฺโพธิราชาภิเสกปริจฺเฉท_พฺรปฐมสมฺโพธิปญฺจอนุตรธานกถาตึสปริจฺเฉท),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16708.