สิกฺขาปทวินิจฺฉย (เผฺด็จ) (สิกฺขาปทวินิจฺเฉยฺยผฺดจ)

Files

Citation

-, “สิกฺขาปทวินิจฺฉย (เผฺด็จ) (สิกฺขาปทวินิจฺเฉยฺยผฺดจ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16707.