จันทรสุริยคติทีปนี

Citation

“จันทรสุริยคติทีปนี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 14, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1636.