วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

Files

Citation

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16238.