กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 พูดคุยกับอินทรชัย พานิชกุล เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "อย่าด่าอินเดีย"

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 พูดคุยกับอินทรชัย พานิชกุล เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "อย่าด่าอินเดีย" ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 3, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16180.