พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

Files

Collection:

Citation

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล, “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/16168.