พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระธิดา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในคราวเสด็จประพาศเกาะชวาเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒

Files

Citation

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระธิดา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในคราวเสด็จประพาศเกาะชวาเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒ ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/15972.