ตำนานพระอารามหลวง

Files

Citation

กรมศิลปากร, “ตำนานพระอารามหลวง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1596.