ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ and กรมศิลปากร, “ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/15924.