ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย

Files

Citation

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด and สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/15923.