จิตรกรรมฝาผนังและภาพลายเส้นในประเทศไทย

Files

Citation

เชื้อ สาริมาน and กรมศิลปากร, “จิตรกรรมฝาผนังและภาพลายเส้นในประเทศไทย ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1590.