เรือพระราชพิธี

Files

Citation

กรมศิลปากร and กระทรวงวัฒนธรรม, “เรือพระราชพิธี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 2, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/15841.