เรือพระราชพิธี

Files

Citation

กรมศิลปากร and กระทรวงวัฒนธรรม, “เรือพระราชพิธี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/15841.