คัมภีร์อินทหาษเล่ม 2

Citation

“คัมภีร์อินทหาษเล่ม 2 ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1544.