ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

Files

Citation

กรมศิลปากร and เชื้อ สาริมาน, “ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1499.