ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุดสำนัก, “ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/14958.